1) Kdo jsme, co děláme?

Provozovatel

Provozovatelem portálu a webu RadioVY.cz (webové stránky www.radiovy.cz nebo www.RVY.cz) je společnost Podcast Media s.r.o., se sídlem Kersko 750, 289 12 Hradišťko, IČO: 09184163, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 332091, e-mailová adresa: info@podcastmedia.cz (dále jen „RádioVy“ nebo také „my“).

RádioVy

RádioVy je unikátní projekt, který kombinuje klasické médium s novou sociální sítí. To vše primárně v audio podobě. Nabízíme totiž hyperlokální a participativní žurnalistiku díky využití nejmodernějších technologií, která přináší svobodné a nezávislé médium do každé obce, do každého regionu. To vše každému uživateli připojenému k síti internet zcela zdarma.

Co kromě jiného nabízíme

Nabízíme Vám nejen možnost komentovat události v obci, vládě či kdekoli jinde, ale i možnost otevírat nová témata, prezentovat své názory nebo i vlastní tvorbu. Zároveň Vám budeme poskytovat informace o kulturních, sportovních a společenských aktivitách ve Vašem okolí, ale třeba i pomoc při hledání práce. Vytváříme nejužší propojení mezi místními samosprávami a jejich občany. Dáváme garantovaný prostor všem starostům a zastupitelům, stejně jako možnost občanům obracet se přímo na ně.

Podcastový pořad

Pravidelně budeme automaticky generovat podcastové epizody, jejíž součástí bude i pořad pro každou obec, kde jednotliví uživatelé najdou vybraný a zajímavý obsah z celého podcastového portálu, který bude úzce zaměřený zejména na dění v konkrétní obci. Tento podcastový pořad své obce najdete kromě Portálu i na všech tradičních podcastových platformách jako jsou Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a dalších.

2) Jak to funguje?

Naše technologie

Základním technologickým vybavením RádioVy je unikátní technologie „Podcast Media Platform“, která umí díky pokročilému algoritmu doručit každému aktivnímu uživateli Portálu obsah, který ho zajímá.

Sami se rozhodujete

Sami si zvolíte a jednoduše si rozhodnete, jaké zprávy a informace chcete poslouchat, např. Vás zajímají informace z místa, kde jste se narodili, kde jste chodili do školy, nebo kde jste se poprvé zamilovali, nebo kam rádi jezdíte nebo chcete jet na dovolenou. Umožníme Vám podílet se na tvorbě obsahu, sdílet v rámci komunity uživatelů svobodně své názory.

Klub

Každý ověřený uživatel má možnost si vytvořit svůj vlastní klub, tzv. audio-blog, prostřednictvím něhož bude oslovovat své přátele, fanoušky, atd. Stejně tak budete moci sledovat své přátele nebo oblíbené osobnosti a být s nimi v bezprostředním kontaktu. K tomu, abyste tak mohli učinit, je potřeba seznámit se s těmito Podmínkami užívání podcastového klubu.

Náš cíl

Naším cílem je, aby se uživatelé nebáli otevřeně diskutovat o všech záležitostech, na kterých jim záleží, nebo je zajímají, dotýkají se jich a mohli se k nim vyjadřovat, souhlasit, ale i nesouhlasit s nimi. Zveřejněný obsah hlasového příspěvku posuzujeme z mediálního hlediska tak, aby byl důležitý pro veřejnou debatu.

3) Zveřejnění příspěvku

Co je to Portál

Portál je webovou aplikací (prostředek komunikace na dálku ve smyslu § 1820 odst. 1 občanského zákoníku), prostřednictvím které spolu komunikujeme a poskytujeme naše služby (dále jen „Portál“). Pro užívání Portálu platí tyto smluvní podmínky, se kterými souhlasíte na začátku Vaší registrace.

Co je to příspěvek

Jedná se o zvukový záznam, který máte možnost pomocí naší aplikace nahrát do Portálu. V osobním profilu k tomu máte možnost využít přímo mikrofon nebo můžete vložit již hotový příspěvek.
Každý příspěvek je třeba doplnit názvem (titulkem) a zvolit obec či více obcí, kterých se příspěvek týká. Dále může být k příspěvku připojen:

 • jeho textový přepis či jiný text, který ho pomůže ostatním uživatelům přiblížit;
 • fotografie či obrázek;
 • upozornění na to, že se jedná o mimořádně zajímavý příspěvek, který by neměl uniknout našemu RádiuVy.

Stejně tak máte možnost kdykoliv po registraci na Portál si pro Vás zajímavý příspěvek od jiného uživatele označit tak, aby se Vám příspěvky od Vámi preferovaného uživatele ukazovaly na Vašem osobním profilu a zařadit si je do podskupiny sledovaný. Vámi preferovaní uživatelé s jejich příspěvky tak budou pro Vás snadněji dostupní. Stejně tak i Vaše příspěvky si jiný uživatel může takto také zařadit a Vám se objeví ve sloupci sledující.

Odpovědnost za příspěvek

Zvukový příspěvek musíte pořídit osobně nebo prohlašujete, že hlas v příspěvku je jen Váš. Jen Vy nesete plnou a výhradní odpovědnost za Váš příspěvek, včetně hudby či jiného autorského díla, včetně profilové fotografie, kterou příspěvek obsahuje. Používání hudby či jiného autorského díla, např. nahrávky jakékoliv třetí osoby je mimo osobní účely zakázáno, pokud k tomu nevlastníte odpovídající licenci. Obdobně je tomu u skrytých nahrávek či odposlechu. Pokud by totiž došlo k uveřejnění příspěvku s hudbou, či jakýmkoliv jiným autorským dílem vlastněným někým jiným, ke kterému nemáte příslušná oprávnění je použít, bude jeho zveřejnění pozastaveno a vyzvali bychom Vás k doložení práva k užití.
Pokud nebude obratem prokázáno z Vaší strany oprávnění k užití díla, bude Váš příspěvek zkontrolován příslušným vlastníkem práv a v případě porušení práv a povinností bude příspěvek smazán. Při opakovaných porušeních těchto podmínek bychom byli nuceni profil zablokovat.
V případě zjištění porušení autorských práv v příspěvku nesete veškerou právní odpovědnost. Více informací k zásadám, naleznete v čl. 11 těchto podmínek.

Forma publikace

Vy nahráváte své hlasové příspěvky a ukládáte je do Portálu.
Jen vy rozhodujete, jaký příspěvek vložíte na Portál. Vložením do Portálu se totiž příspěvek stává veřejný a mají k němu přístup ostatní uživatelé, tzn., mohou si ho poslechnout a mohou na něj reagovat. Stejně jako Vy můžete reagovat na příspěvky jiných uživatelů a na reakce uživatelů na Váš příspěvek zpětně. Jste totiž jediná osoba, která může na příspěvek od jiného uživatele k Vašemu původnímu příspěvku reagovat.

Příprava příspěvku

Svůj příspěvek si můžete připravit v klidu, tzn., nahrát si ho, poslechnout, příp. opravit či nahrát znovu formou konceptu na svém osobním profilu a teprve potom uložit na Portál formou zveřejnění. Odpovědět na příspěvek jiného uživatele můžete, kdy se Vám to bude hodit, ale nemusíte vůbec odpovídat. My na to nebudeme nikoho upozorňovat.
Nebudeme Vám vytrhávat věty z kontextu a Váš příspěvek jakkoliv upravovat. Pokud i přesto budeme pro zpravodajské účely, kde je potřeba využít kratší verze, potřebovat použít pouze část Vašeho vyjádření, vždy bude k dispozici plné znění příspěvku.

Umístění na Portál

Vaše příspěvky nijak necenzurujeme. Pokud dodržujete zásady popsané v čl. 11 těchto podmínek a Váš příspěvek má základní kvalitativní parametry, jako je např. technická úroveň zvukového záznamu, dodržení minimálního množství obsahu, zveřejníme ho na Portálu dle dostupné kapacity a dle automatického algoritmu bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin od uložení na Portál.
Váš příspěvek vložíme do naší podcastové platformy a v některých případech ho budeme také sdílet na jiných platformách ( jako jsou např. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a jiní obdobní poskytovatelé). Umístěním příspěvku na Portál nám výslovně udělujete licenci dle čl. 8 těchto podmínek.
Finální rozhodnutí o zveřejnění příspěvku je však plně na nás. Berete na vědomí, že v případě zveřejnění či naopak nezveřejnění Vašeho příspěvku neodpovídáme za případnou škodu, která Vám vznikla nebo může v této souvislosti vzniknout.

4) Práva v souvislosti s užíváním Portálu

Přístupová práva

Jsme oprávněni v souladu s autorským zákonem vykonávat majetková práva podcastové platformy RadioVy.cz. Web www.radiovy.cz je veřejně přístupný a máte možnost ho sledovat kdykoliv budete chtít. Pokud však chcete vstoupit do individualizované části Portálu za účelem vkládání vlastních příspěvků nebo sledování a filtrování si příslušných uživatelů, tam budete mít přístup až po zřízení tzv. Mého účtu. Jedná se o osobní účet na Portálu, do kterého je potřeba se přihlásit, tedy uvést o Vás Vaše údaje jako je např. Vaše jméno, kontaktní adresa, telefonní číslo.

Pravidla, za kterých Portál využíváte

Náš Portál je veřejně přístupný, ale přístup do individualizované části Portálu, tedy do osobního profilu omezujeme vůči osobám:

 • mladším 13 let,
 • kterým jsme v minulosti zablokovali jejich účet či osobní profil pro porušování smluvních podmínek či jiných zásad, se kterými vyslovily souhlas,
 • kterým právní předpisy zakazují používat Portál, příp. software.

5) Můj účet

Co je to Můj účet

Můj účet slouží k naší vzájemné zabezpečené komunikaci pro užívání našich služeb. Na Mém účtu se dozvíte všechny důležité informace určené přímo Vám.

Přihlášení do Mého účtu

Můj účet si vytvoříte zadáním svého skutečného jména a příjmení, e-mailové adresy a telefonního čísla a adresou trvalého pobytu. Můžete si sem vložit i svou fotografii. Jste povinen zadat opravdu Vaše údaje, příp. svou fotografii a jen Vy odpovídáte za to, že jsou tyto údaje v pořádku.

Do Mého účtu se dostanete po zadání přihlašovacích údajů v podobě uživatelského jména a silného hesla, které si nastavíte v rámci vytváření Mého účtu. Chraňte své bezpečnostní prvky pro přihlášení do Mého účtu a telefonu, přes který se registrujete. Vaše heslo chrání Můj účet i osobní profil a Vy nesete výlučnou odpovědnost za udržování svého hesla v důvěrnosti a bezpečnosti. Uvědomujete si, že nesete odpovědnost za veškerá užití (včetně neoprávněného užití) svého uživatelského jména a hesla v rámci naší služby. Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení Vašeho uživatelského jména nebo hesla, nebo pokud se domníváte, že došlo k neoprávněnému přístupu k Mému účtu třetí stranou, okamžitě nás o tom informujte a co nejdříve si heslo změňte.

Ověřený uživatel

Pokud současně s údaji, které jsou potřebné uvést pro vytvoření Mého účtu, nám předložíte Váš osobní doklad jako je např. občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas či jiným způsobem ověříme Vaši totožnost např. přes BankID, Moje ID, datovou schránku, stane se z Vás ověřený uživatel. Je na Vás, zda uvedete také svou politickou příslušnost, příp. volební preference.

Rozdíl mezi ověřeným a registrovaným uživatelem

Jako ověřený uživatel máte možnost např. publikovat svoje nejnovější příspěvky přednostně před registrovanými uživateli, stále však s ohledem na dostupné kapacity a dle automatického algoritmu Portálu. V neposlední řadě také posuzujeme tyto příspěvky z mediálního hlediska a postupujeme v souladu s podmínkami rovného zacházení mezi uživateli.
Ověřený uživatel se může zúčastnit debaty např. s kandidáty či jiných zajímavých aktivit, zřídit si svůj podcastový klub či komentovat příspěvky jiných uživatelů.
Registrovaný uživatel má kdykoliv později po registraci možnost se stát ověřeným uživatelem, vždy však po jeho řádném ověření z naší strany.

V Mém účtu naleznete následující informace:

 • a) Vaše základní osobní údaje, zejména jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, příp. Vaši fotografii, politickou příslušnost;
 • b) smluvní dokumentaci vztahující se k našim službám;
 • c) možnost zrušení či editaci Mého účtu.

Jak zrušit Můj účet

Můj účet můžete kdykoliv zrušit po přihlášení do Mého účtu. Současně s tím můžete také odstranit své příspěvky z osobního profilu dle pravidel uvedených v čl. 8 těchto podmínek. Příspěvky, ke kterým nemáme od Vás licenci, sami odstraníme ve lhůtě 30 dní od zrušení Mého účtu.
Pokud účet zrušíte nebo Vám bude zrušen, bude zrušen i Váš klub.

Osobní profil uživatele

Každý uživatel po registraci má svůj profil. V osobním profilu:

 • máte k dispozici své zveřejněné příspěvky po maximálně možnou dobu dle našich technických možností. Ty, které zde již neuvidíte, budeme schopni Vám poskytnout na vyžádání;
 • dostanete všechny důležité informace určené přímo Vám. Budeme Vám sem např. posílat zprávy, kterými Vás upozorníme na důležitou událost, na kterou budete moci reagovat prostřednictvím svého příspěvku;
 • máte možnost vybrat si ke svému sledování preferované uživatele;
 • uvidíte, který uživatel sleduje Vás;
 • máte k dispozici své příspěvky ještě nezveřejněné, tzv. v konceptu. Tady si můžete příspěvek připravit v klidu, tzn., nahrát si ho, poslechnout, příp. opravit či nahrát znovu ještě před tím, než se rozhodnete ho zveřejnit na Portál;
 • máte možnost si vytvořit svůj vlastní klub, tzv. audio-blog, prostřednictvím něhož můžete oslovat své přátele a fanoušky. Do svého klubu můžete vkládat a během několika hodin zveřejnit Vámi zvolený příspěvek, a zaujmout jím ostatní uživatele;
 • máte možnost sledovat své přátele nebo oblíbené osobnosti a být s nimi v bezprostředním kontaktu. Zároveň Vám můžeme nějaké kluby či kanály doporučit;
 • uvidíte příspěvky směřující k Vaší osobě jako žádosti o reakci, ankety, reakce na Vaše příspěvky, na Vaše otázky;
 • máte možnost v případě opakované nepřiměřené reakce na Váš příspěvek nás na to upozornit přímo v dotčeném příspěvku takového uživatele, nebo také si tohoto uživatele zablokovat tak, že již nebude mít možnost na Váš příspěvek napřímo reagovat. Vaše příspěvky si však i nadále bude moci zobrazit, stejně jako Váš profil;
 • máte možnost komunikovat s jinými uživateli také formou zpráv, které jsou určené jen Vámi vybrané osobě. Takové zprávy se posílají jako audio soubor a dovolujeme si Vás upozornit, že nejsou z naší strany ještě jinak zabezpečeny než jakékoliv jiné příspěvky.

Osobní profil uživatele z pohledu jiného uživatele

Každý uživatel si může podívat do Vašeho osobního profilu. Neuvidí tam však všechno. Má možnost pouze shlédnout Vaše jméno a příp. fotografii, tedy to, jak se prezentujete také na Portálu a dále Vaše zveřejněné příspěvky, příp. informace, které se rozhodnete zveřejnit.

Aktualizace Vašich údajů

V případě, že by některé údaje v Mém účtu či osobním profilu nebyly aktuální, máte povinnost je aktualizovat zadáním změny v Mém účtu. V některých případech můžeme požadovat předložení příslušných dokladů nebo použití hesla s ověřením formou i v podobě dvoufaktorové autentizace.

7) Zabezpečení osobních údajů

Všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme výhradně v souladu s právními předpisy, pečlivě chráníme. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů najdete v dokumentu Zásady ochrany údajů.
Informace, které máme k dispozici, používáme k ověřování osobních účtů, profilů a aktivit na Portálu, boji proti detekci a prevenci spamu a dalších nežádoucích jevů, a také k podpoře bezpečnosti a zabezpečení, příp. zkoumání podezřelé aktivity nebo porušení smluvních podmínek.

8) Oprávnění, která nám udělujete

Autorská práva

Některý Vámi sdílený nebo nahraný příspěvek, může být chráněný zákony na ochranu duševního vlastnictví. Vlastníkem práv k duševnímu vlastnictví (jako jsou autorská práva nebo ochranné známky) u takového příspěvku, který vytvoříte a sdílíte na Portálu jste Vy. Nic v těchto smluvních podmínkách Vám práva k Vašemu vlastnímu příspěvku neodnímá. Příspěvek můžete sdílet s kýmkoli a kdekoli.
Jen Vy nesete plnou a výhradní odpovědnost za Váš příspěvek, včetně hudby, či jakéhokoliv jiného autorského díla, který příspěvek obsahuje. Používání těchto děl pro jiné než osobní účely je zakázáno, pokud k tomu nevlastníte odpovídající licenci.

Oprávnění

Udělujete nám oprávnění používat Vaše jméno a příjmení, informace na Vašem osobním profilu včetně příspěvku či podcastů, informace o hodnoceních, které byly Vámi poskytnuty k jiným příspěvkům a informace v souvislosti s reklamami, nabídkami a dalším sponzorovaným obsahem, který zobrazujeme napříč našimi službami, bez jakékoli náhrady vůči Vám.

Abychom Vám však mohli poskytovat naše služby, potřebujeme od Vás oprávnění, tedy licenci k používání příspěvku na Portálu. Potřebujeme ji nejen pro účely poskytování a vylepšování našich služeb, ale také např. pro uveřejnění příspěvku v rámci podcastového pořadu, umístění příspěvku ke sdílení ho na jiných platformách jako jsou např. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a u jiných obdobných poskytovatelů a s dalšími rozhlasovými médii. Umožníme Vám tak komunikovat s různými lidmi, vyjádřit se k tomu, co Vás zajímá, pomoci Vám najít informace a služby, které potřebuje.

Licence

Pokud v rámci našich služeb nebo v souvislosti s nimi sdílíte příspěvek na Portálu, nebo zveřejňujete svůj názor na příspěvek jiného uživatele, či nahráváte obsah, na který se vztahují práva k duševnímu vlastnictví, udělujete nám nevýhradní, převoditelnou, dále licencovatelnou, časově neomezenou, bezplatnou licenci k užívání, distribuci, prodeji, úpravě, spouštění, kopírování, veřejnému předvádění nebo vystavování, překladu a vytváření odvozených děl k Vašemu příspěvku.

To například znamená, že když budete sdílet svůj příspěvek na Portálu, dáváte nám oprávnění ukládat, kopírovat a sdílet ho s jinými osobami, příp. ho umožnit použít s námi spolupracujícími subjekty, jako jsou poskytovatelé obdobných služeb. A dále sdílet ho na jiných platformách jako jsou např. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a jiní obdobní poskytovatelé a s dalšími médii. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že trvalá licence, kterou jste udělili v souvislosti se zveřejněním příspěvku na Portálu, včetně zpětné vazby, je neodvolatelná, a proto zůstane nadále v platnosti i po ukončení jakékoli z dohod či našeho vztahu založeného těmito podmínkami.
Tato licence vůči nám pozbývá platnosti okamžikem odstranění Vašeho příspěvku z našich systémů s výjimkou příkladů níže uvedených.

Odstranění příspěvku z osobního profilu

Vaše příspěvky umístěné na Vašem osobním profilu můžete odstraňovat po jednotlivých položkách, v případě zrušení Mého účtu na Portálu je můžete odstranit najednou. Pokud svůj příspěvek odstraníte z osobního profilu, ostatní uživatelé už ho u Vás neuvidí. Může ale nadále existovat jinde v našich systémech:

 • kde z důvodu technických omezení není možné provést okamžité odstranění (v takovém případě bude Váš příspěvek odstraněn nejpozději do devadesáti dnů ode dne, kdy příspěvek odstraníte);
 • kde Váš příspěvek v souladu s touto licencí použily jiné osoby a neodstranily ho. V takovém případě bude tato licence nadále v platnosti až do okamžiku odstranění daného příspěvku;
 • kde Váš příspěvek byl použit do podcastového pořadu, epizody;
 • na Portálu, kde Váš příspěvek byl zveřejněn;
 • kde by okamžité odstranění omezilo naši schopnost:
  • prošetřit nebo identifikovat nelegální činnost nebo porušení našich smluvních podmínek a zásad (například identifikovat nebo prošetřit zneužití našich služeb nebo systému);
  • splnit právní povinnosti jako je zachování důkazů;
  • vyhovět žádosti ze strany soudního nebo správního orgánu, bezpečnostní složky.

V takových případech bude příspěvek uchován jen po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které je zachováván (konkrétní doba se v jednotlivých případech liší).

Odstranění příspěvku z naší strany

Vzhledem k tomu, že zveřejněním příspěvku na Portálu jste nám udělili licenci k užívání práv tohoto příspěvku, zároveň souhlasíte, že jsme oprávněni ho kdykoliv odstranit.
Berete tedy na vědomí, že v případě odstranění příspěvku z Portálu či z Vašeho osobního profilu neodpovídáme za případnou škodu, která Vám mohla nebo může v této souvislosti vzniknout.

Další práva

Berete na vědomí, že můžeme stanovit obecné postupy a omezení týkající se používání našich služeb na Portálu, mimo jiné včetně maximální doby, po kterou budou služby uchovávat uživatelský obsah, a maximálního úložného prostoru, který bude přidělen na naše servery Vaším jménem. Souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost za vymazání nebo neuložení jakéhokoli uživatelského obsahu udržovaného nebo nahraného přes naše služby.

Naše spolupráce s externisty

Spolupracujeme s externími partnery, kteří nám pomáhají poskytovat a vylepšovat naše služby tak, aby byly pro Vás bezpečné a zároveň zajímavé. Žádné z Vašich osobních informací nikomu neprodáváme a ani nikdy v budoucnu nebudeme prodávat. Také uplatňujeme přísná omezení způsobu, jakým mohou naši partneři používat a zveřejňovat data, která jim poskytneme. V dokumentu Zásady ochrany údajů najdete další údaje.

9) Právo duševního vlastnictví

Obsah Portálu

Berete na vědomí, že obsah (dokumenty, obrázky, grafiky, loga, hudba) na Portálu, tedy i v Mém účtu, osobním profilu a software (včetně jejich sestavení a uskupení) je naším autorským dílem nebo autorským dílem třetích stran a je chráněn autorským právem.

Ochranné známky

Některá označení umístěná v rámci Portálu jsou registrovanými ochrannými známkami. Prohlašujete, že tyto ochranné známky nebudete používat bez našeho předchozího písemného souhlasu nebo bez předchozího písemného souhlasu jiných vlastníků příslušných ochranných známek.

Prohlášení k užívání

Doména Portálu, názvy produktů nebo služeb, loga našich partnerů, obchodní firmy či jiné údaje jako jsou příspěvky jiných uživatelů umístěné v rámci Portálu, mohou být předmětem našeho duševního vlastnictví nebo duševního vlastnictví třetích osob.
Zavazujete se, že tyto údaje nebudete používat bez našeho předchozího písemného souhlasu nebo bez předchozího písemného souhlasu příslušných třetích osob. Jakékoliv užití obsahu Portálu, včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování je bez našeho souhlasu zakázáno. To neplatí, pokud je Vám tato možnost nabídnuta v rámci samotného Portálu způsobem tam uvedeným, např. možnost sdílet odkaz na příslušný příspěvek umístěný na Portálu přes platformu Facebook.
Pokud chcete upravovat, vytvářet odvozeniny, dekompilovat nebo se jinak pokoušet extrahovat náš zdrojový kód, data, informace, musíte k tomu mít náš písemný souhlas.

10) Za jakých podmínek můžete naši službu využívat

Bezplatné užívání

Za používání Portálu, příp. dalších našich nabízených služeb nic neplatíte. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s tím, že Vám můžeme vkládat reklamu dle našeho uvážení do Vašich příspěvků, podcastů. Jedná se o reklamu, za jejíž propagaci nám v rámci využívání našich služeb Vámi, firmy a organizace platí. Vaše osobní údaje, jako jsou informace o Vašich zájmech a směřování, můžeme používat k tomu, abychom Vám zobrazovali relevantní reklamy.

Reklama

Budeme se snažit Vám zobrazovat pro Vás pouze relevantní a užitečné reklamy, aniž bychom inzerentům sdělovali, kdo jste. V žádném případě Vaše osobní údaje neprodáváme.
Od inzerentů zjišťujeme, jakému okruhu uživatelů je vhodné příslušnou reklamu zobrazovat (např. zájemcům o vaření) a my pak jejich reklamu zobrazíme Vám právě v případě, kdy jsme přesvědčeni o tom, že by Vás mohla zajímat.

Jakou reklamu Vám zobrazíme

Při určování vhodnosti reklamy vycházíme především z Vašeho chování na Portálu a z nastavení Vašeho osobního profilu. V některých případech si ve svém osobním profilu budete moci určit typ reklamy či druh informací, které opravdu už nechcete, abychom Vám zobrazovali.
Pokud si vytvoříte na svém osobním profilu svůj klub, tam budete mít možnost si také vyhradit to, že reklama určitého typu sem nepatří, jedná se např. o konkurenční reklamu či žánrově vymezenou.

Co poskytujeme inzerentům

Inzerentům poskytneme informace o úspěšnosti jejich reklam, z nichž zjistí, jak lidé na jejich reklamu na našem Portálu reagují. Nicméně stále platí, že inzerenti nedostávají od nás žádné osobní údaje, pouze obecné demografické údaje a údaje týkající se zájmů. Tyto údaje jim pomáhají lépe porozumět jejich okruhu uživatelů.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme za účelem poskytování výše uvedených služeb a bližší informace najdete v našich Zásadách ochrany údajů.

Bazar a nová pracovní místa

Prostřednictvím Portálu budete mít možnost využít tzv. služby bazar. Jedná se o možnost nabídnout ostatním uživatelům k prodeji nějakou věc ve Vašem osobním vlastnictví, kterou už nepotřebujete a někomu z uživatelů by se hodila. Můžete také nabídnout nějakou svojí dovednost, jako např. doučování, hlídání dětí apod.
Pokud však chcete nabídnout věci či činnost v rámci svého podnikání, můžete tak učinit formou našeho e-shopu na www.PodcastAds.cz nebo se obraťte na naši podporu obchod@radiovy.cz a my Vám připravíme individuální nabídku.
Zároveň Vás mohou prostřednictvím Portálu informovat zaměstnavatelé z Vašeho nejbližšího okolí s nabídkou práce.
Podrobnějši informace k pravidlům najdete v čl. 11 těchto podmínek.

11) Zásady pro používání Portálu

Naše základní zásady

Rádi bychom, abyste naše služby využívali s cílem naplnění svobodné komunikace, která Vás bude obohacovat a zároveň korektně informovat. Je pro nás důležité, abyste proto dodržovali naše zásady, mezi které kromě jiného patří:

 • Bezpečnost – forma komunikace musí být bezpečná, a proto je potřeba, abyste i Vy tento způsob dodržovali. Pomůžete například tím, že budete používat své skutečné jméno, abychom i my mohli poskytnout o Vaší osobě přesné informace. Zároveň souhlasíte s tím a zavazujete se, že nebudete činit takové aktivity, nebo se zapojovat, zprostředkovávat či jinak podporovat níže uvedené aktivity, které/kterými:
  • porušují tyto smluvní podmínky či Zásady ochrany údajů;
  • jsou nezákonné, diskriminující, zavádějící, neoprávněné, nedůstojné či podvodné;
  • narušují či porušují práva jiných osob, včetně práv k duševnímu vlastnictví;
  • nahrajete či umožníte nahrát viry nebo jiné nebezpečné kódy, trojské koně nebo jiný software nebo programy, které mohou poškodit počítač nebo majetek třetích osob;
  • zablokujete či umožníte zablokovat, přetížit, vyřadit z činnosti nebo narušit správné fungování či jakoukoliv činnost našich služeb v rámci Portálu;
  • shromáždíte či umožníte shromáždit automatizovanými prostředky data (bez našeho písemného souhlasu) nebo přistupujete či umožníte přistoupit k datům, ke kterým nemáte oprávnění z našeho Portálu;
  • jakýmkoliv způsobem usilují o neoprávněné získání přístupu k jiným uživatelským osobním účtům, počítačovým systémům nebo sítím prostřednictvím prostředků počítačového pirátství;
  • přenášejí jakýkoli obsah, který je nezákonný, vulgární, hanlivý nebo jinak nevhodný;
  • nahrávají fotografie, hudbu či jiná autorská díla vlastněná někým jiným, bez příslušných oprávnění. Pokud se domníváte, že určitý obsah na Portálu není v souladu s těmito podmínkami, upozorněte nás na to přímo využitím ikonky v takovém příspěvku;
  • obsahují reklamu, propagaci, soutěže, losování, pyramidové hry, či jiné akce, na jejímž užití jsme se nedohodli;
  • umožníte kopírování, další distribuce, reprodukce, „ořezávání", zaznamenávání, přenášení, předvádění ani veřejné vystavování, vysílání nebo zpřístupňování jakékoli části služby RádioVy nebo obsahu veřejnosti, nebo jiné používání služby RádioVy nebo obsahu, které není výslovně povoleno podle dohody nebo platných právních předpisů nebo které jinak porušuje práva duševního vlastnictví (např. autorská práva) týkající se služby RádioVy nebo obsahu nebo jakékoli jejich části;
  • zneužíváte účtu jiného uživatele na Portálu, příp. shromažďujete o jiném uživateli osobní identifikační údaje, obcházíte zabezpečení účtů či profilů na Portálu nebo používáte jakékoliv informace, včetně osobních či kontaktní údajů k jiným účelům, než pro které je Portál určen.
  Obsah, který porušuje výše uvedená ustanovení, můžeme kdykoliv bez upozornění odstranit. Berete na vědomí, že v takovém případě neodpovídáme za případnou škodu, která Vám mohla nebo může v této souvislosti vzniknout.
 • Důstojnost – všichni lidé jsou si ve svých právech rovni, proto očekáváme, že i Vy budete důstojnost ostatních respektovat s ohledem na respektování svobody slova. Jakékoliv zastrašování, vyloučení, vulgarita, hanlivost nebo nátlak na Portál nepatří.
 • Ochrana soukromí – chráníme osobní soukromí a informace, neboť víme, že právě soukromí je nejdůležitější. Jak pracujeme s osobními údaji a co všechno dodržujeme, najdete v Zásadách ochrany údajů. Dávejte pozor na své heslo, ať se jedná o přístup do Mého účtu či do osobního profilu. Bez Vašeho písemného svolení nedojde k přesunu Mého účtu na jinou osobu.
 • Jednoznačnost – Portál je o vyjadřování Vašich názorů, nebojte se v mezích slušného chování být jedineční, autentičtí. Máte možnost si vytvořit jen jeden Můj účet, využijte toho.

Další zakázané aktivity

Mezi další aktivity, které na Portál, ani do osobního profilu nepatří, jsou především:

 • propagace produktů, služeb, programů či nabídky využívající klamavé či zavádějící obchodní praktiky, včetně těch, které mají z příjemců podvodem vylákat peníze či osobní údaje;
 • aktivity, které zneužívají identitu nebo se vydávají za značku, entitu nebo veřejně známou osobnost, pokud je opravdu oficiálně a prokazatelně nezastupujete;
 • zprostředkování či propagace online hazardu, online her o skutečné peníze, her založených na postřehu nebo online loterie, a to bez našeho předchozího písemného povolení;
 • pobízení uživatelů Portálu k zasílaní nepravdivých recenzí výměnou za zboží zdarma;
 • propagace či nabízení služeb se sexuální podtextem.

Pravidla k propagaci akce

budete Portál využívat k oznámení či správě akcí, která se nekoná pro podnikatelské účely, je možné tak učinit a nesete plnou odpovědnost za legálnost průběhu a propagace akce, zejména za:

 • oficiální a odpovídající pravidla, uvedení kontaktní osoby;
 • podmínky nabídky a požadavky pro splnění podmínek (například omezení týkající se věku a trvalého bydliště);
 • dodržování příslušných pravidel a nařízení vztahujících se na propagační akce a všechny nabízené výhry (např. registrace a získání nezbytných regulačních povolení);
 • to, že při změnách události nesmí dojít k zavádějícímu nebo nezáměrnému spojení nebo podstatné změně události;
 • vyřizování stížností nebo komentářů s akcí spojených.

A dále souhlasíte s tím, že na Portálu i v osobním profilu v rámci příspěvku či podcastového pořadu výslovně uvedete, že:

 • RádioVy není s akcí jakýmkoliv způsobem spojeno, tzn., nesponzoruje ji, nepropaguje ji, nepodporuje ji a osvobozuje se od závazků s ní spojených;
 • akci činíte na vlastní riziko a RádioVy Vám s ní nijak nepomáhá, pokud k tomu nedostanete náš písemný souhlas.

Pravidla pro Vaši reklamu či nabídku

Prostřednictvím Rádia Vy máte možnost nabídnout ostatním uživatelům k prodeji nějakou věc ve Vašem osobním vlastnictví či nabídnout svoji dovednost apod. V takovém případě je potřeba, abyste postupovali v souladu především se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění a i s těmito pravidly a vyvarovali se především aktivitám:

 • nabízet produkty, aktivity, služby, které jsou nezákonné, podvodné nebo nekalé;
 • nezákonně diskriminovat uživatele na základě rasy, etnické příslušnosti, barvy pleti, národnosti, náboženství, věku, pohlaví, sexuální orientace, genderové identity, rodinného či zdravotního stavu, postižení;
 • nabízet pracovní příležitost či službu se sexuálním zaměřením;
 • požadovat po uživatelích informace, které by je mohly identifikovat, či identifikovat jejich finanční informace;
 • používat vulgární výrazy;
 • nabízet pracovní příležitosti v rámci obchodních modelů nabízejících rychlou kompenzaci za minimální investici, například multilevelový marketing;
 • nabízet nákup a prodej alkoholu, zvířat, části těl a tělesných tekutin. A dále nabízet nákup či prodej zařízení, která podporují neautorizovaný streaming digitálního obsahu nebo narušování funkce elektronických zařízení;
 • nabízet nákup a prodej falešných či skutečných měn, dokladů či jiných finančních nástrojů či virtuálních měn, nebezpečných materiálů a látek, nebezpečných doplňků stravy, zdravotnických produktů a služeb;
 • nabízet prodej či jeho zprostředkování v oblasti hazardu, prodeje drog, pomůcek pro užívání drog, alkoholu, produktů na předpis. Dále potom produktů, které byly staženy z prodeje, kradeného zboží, tabákových výrobků, zbraní, munice, výbušnin.

Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení a zejména z důvodu v těchto podmínkách uvedených inzerát kdykoli odmítnout, schválit nebo odebrat.

Využití Portálu v souvislosti s reklamou či jinou akcí

Využívání Portálu či profilu pro oznámení či správu akcí spojených s podnikatelskou činností nebo pro její účel není možné bez našeho souhlasu zveřejňovat na Portálu. Stejně tak jako umístění reklamy v rámci podnikání či poskytování pracovních nabídek. Pro tyto příležitosti je Vám k dispozici náš e-shop www.PodcastAds.cz nebo nás můžete kontaktovat naši podporu obchod@radiovy.cz a my Vám připravíme individuální nabídku. Konečné rozhodnutí o tom, co se rozumí reklamou, obchodním sdělením či propagační nebo jinou akcí pro podnikatelské účely rozhodujeme my.

Sledování obsahu

Jsme oprávněni kdykoliv uznáme za vhodné monitorovat celý Portál, včetně Mého účtu či osobního profilu za účelem sledování jeho využití, předcházení škodám, prověřování dodržování právních předpisů a smluvní dokumentace pro užívání našich služeb.

Oznámení porušení podmínek

S ohledem na ochranu Vaší i naší Vás žádáme, aby:

 • pokud objevíte, narazíte na příspěvek, chování či jiný obsah, který dle Vás porušuje výše uvedené zásady, tyto smluvní podmínky nebo Vaše práva,
 • v případech, kdy zjistíte nesrovnalosti či programové chyby našeho webu nebo Portálu,
 • v případě ztráty, odcizení či zneužití přihlašovacích údajů do Mého účtu nebo Vašeho osobního profilu,

jste nás bez zbytečného odkladu o tom informovali prostřednictvím upozornění na nesrovnalosti přímo u konkrétního příspěvku či podcastu. Pokud nemůžete využít této možnosti, máte k dispozici tento formulář. My se Vám s řešením ozveme do Vašeho osobního profilu nejpozději do 30 dní.
Uvítáme však i Vaše podněty či nápady, které nám můžete poslat rovnou v rámci svého osobního profilu. Pokud nám poskytnete zpětnou vazbu, nápady nebo návrhy v souvislosti se službou RádioVy, berete na vědomí, že tato zpětná vazba není důvěrná, a udělujete nám právo používat tuto zpětnou vazbu bez omezení a bez jakékoli finanční odměny.

Přezkum našeho rozhodnutí

Pokud z důvodu porušení těchto zásad odebereme obsah, který byl umístěn na Portál, budeme Vás o tom informovat formou zprávy v osobním profilu. Tam také máte možnost požádat o přezkoumání rozhodnutí, které provedeme nejpozději do 7 pracovních dní od Vaší žádosti o přezkum.
Přezkoumávat nebudeme případy, kdy závažně nebo opakovaně porušíte tyto smluvní podmínky, kdy by nás nebo jiné strany tento krok vystavil právní odpovědnosti, poškodil, ohrozil nebo narušil provoz našich služeb, systémů nebo kdy nám to znemožňují technická omezení nebo právní důvody.

12) Dostupnost Portálu

Přístup do našeho Portálu

Naše služba je Vám jako uživatelům přístupná 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Z bezpečnostních nebo technických důvodů můžeme přístup do Mého účtu či do Vašeho osobního profilu, ale i do Portálu zablokovat nebo Vám omezit Váš přístup.
Jedná se zejména o případy vyjmenované v čl. 11 a také:

 • při pokusu o zneužití Vašich přihlašovacích údajů, při podezření na jejich zneužití anebo při jejich ztrátě,
 • v případě podezření, že by mohlo dojít ke vzniku škody, nebo ke zmírnění jejích dopadů, příp. abychom zmírnili právní či regulatorní dopady,
 • v případech pochybností o pravosti informací, dokumentů o Vaší osobě,
 • při údržbě našeho systému nebo softwaru.

Berete na vědomí, že v případě omezení nebo znemožnění či ukončení Vašeho přístupu do Mého účtu či Vašeho osobního profilu neodpovídáme za případnou škodu, která Vám mohla nebo může v této souvislosti vzniknout.

Užití obsahu Portálu

Jakékoliv užití obsahu ze služby na Portálu, včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování je bez našeho písemného souhlasu zakázáno. Nesmíte přistupovat k datům z našich produktů ani je shromažďovat automatizovanými prostředky (bez našeho předchozího souhlasu) nebo se pokoušet o přístup k datům, ke kterým nemáte oprávnění.

13) Další ujednání

Záruční prohlášení

Maximálně se snažíme zabezpečit veškeré užitné vlastnosti a fungování RádioVy, nezaručujeme však, že služba RádioVy je prostá Malvere či jiných škodlivých součástí. Kromě toho nečiníme žádná prohlášení, ani se nezaručujeme, nedoporučujeme, negarantujeme, nepřebíráme odpovědnost za žádné aplikace třetích stran (či jejich obsah), uživatelský obsah, zařízení ani žádný jiný produkt nebo službu inzerovanou, propagovanou či nabízenou třetí stranou v rámci nebo prostřednictvím služby RádioVy nebo jakékoli odkazované webové stránky nebo uvedenou na jakémkoli banneru nebo v jiné inzerci. Neponeseme žádnou odpovědnost za žádnou transakci mezi Vámi a poskytovatelem (třetími stranami) výše uvedeného.

Na koho se vztahují tyto podmínky

Jako fyzická osoba – uživatel, jste si vědom toho, že tyto smluvní podmínky neposkytují žádná práva ve prospěch třetí strany a bez našeho svolení nepostoupíte žádné ze svých práv, ani závazků vyplývajících z těchto smluvních podmínek na jinou osobu.
Veškerá naše práva a závazky vyplývající z těchto smluvních podmínek jsou plně převoditelná v případě fúze, akvizice nebo převodu majetku nebo v jiných případech, kdy dojde k jeho přechodu na základě zákona či jinak.

Pověřená kontaktní osoba

V Mém účtu máte možnost určit osobu (tzv. pověřenou kontaktní osobu), která bude moct spravovat Váš osobní profil, pokud již nebudete pro případ úmrtí nebo nezpůsobilosti k právním úkonům toho schopni. Pouze pověřená kontaktní osoba nebo osoba, kterou jste uvedli v platné závěti nebo podobném dokumentu vyjadřujícím výslovný souhlas se zveřejněním Vašeho obsahu na osobním profilu pro případ úmrtí nebo nezpůsobilosti, nás může požádat o toto zveřejnění.

Aktualizace podmínek

Tyto smluvní podmínky představují úplnou smlouvu mezi námi a Vámi ohledně užívání našich služeb a nahrazují jakákoliv předchozí ujednání. Občas tyto smluvní podmínky bude nutné aktualizovat z právních, regulačních či bezpečnostních důvodů a také, aby naše služby a postupy jim odpovídaly. Ke změnám přikročíme pouze v případě, kdy obsažená ujednání už nebudou relevantní nebo úplná a takové změny budou opodstatněné. V případě výraznějších změn Vás v dostatečném předstihu upozorníme do Vašeho profilu formou zprávy na upravené smluvní podmínky, abyste se mohli se změnami seznámit. Změny týkající se nově dostupných funkcí či služeb v RádioVy a změny provedené z právních důvodů budou účinné okamžikem jejich zveřejnění na Webu. Doporučujeme Vám proto při užívání Webu a Portálu pravidelně kontrolovat aktuální znění tohoto dokumentu.
Pokud s upravenými podmínkami nesouhlasíte, máte možnost zrušit Můj účet. V případě, že po vstoupení aktualizovaných smluvních podmínek v účinnost budete nadále používat náš Portál formou osobního profilu či Mého účtu, budete zároveň těmito smluvními podmínkami vázáni.

Spory

Budeme spolu komunikovat v českém jazyce. Naše pravidla s Vámi se snažíme stanovit tak, abychom předešli a omezili případné spory s Vámi. Pokud se to i přesto nepodaří, dohodli jsme se na tom, že smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky a případné spory budou probíhat před českými soudy.

Mimosoudní řešení sporů

V záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů jsme pod dohledem Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

Dále se můžete obrátit na Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 8. 2021