Ochrana osobních údajů uživatelů služby RádioVy je pro nás, tedy pro Provozovatele služby RádioVy, velmi důležitá. Proto Vám chceme v těchto Zásadách ochrany osobních údajů služby RádioVy (dále jen „Zásady ochrany údajů“) přehledně vysvětlit, jak a proč osobní údaje shromažďujeme, co s nimi děláme a jaké máte možnosti kontroly a volby ohledně zpracování osobních údajů. Při jejich zpracování přitom postupujeme v souladu se všemi právními předpisy, zejména tzv. GDPR (obecným nařízením EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů).

1. Jaké osobní údaje zpracováváme a odkud je máme?

Zpracováváme jen takové údaje, které nezbytně potřebujeme. V různých fázích využívání služby RádioVy shromažďujeme a zpracováváme různé osobní údaje.

V rámci registrace

Při registraci se Vás ptáme na základní identifikační, kontaktní a profilové údaje za účelem registrace, vytvoření uživatelského účtu a užívání služby RádioVy. V závislosti na druhu uživatelského účtu, k němuž se chcete registrovat, to může zahrnovat Vaše jméno a příjmení, uživatelské jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu bydliště, politickou příslušnost. U Ověřeného uživatele potřebujeme pouze pro ověření kopii osobního dokladu s fotografií např. občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas. To však nebude potřeba, pokud jiným způsobem ověříme Vaši totožnost např. přes BankID, Moje ID, datovou schránku. Máte také možnost nám poskytnout další osobní údaje, abychom lépe věděli, jaké informace Vás mohou zajímat.

V průběhu užívání služby RádioVy

Při využívání služby RádioVy o Vás shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, které nám umožní poskytovat naši službu a nabídnout Vám relevantní obsah. Rozsah zpracovávaných osobních údajů se výrazně liší podle toho, zdali je uživatel služby RádioVy pouhým návštěvníkem internetových stránek služby RádioVy nebo Registrovaným nebo Ověřeným uživatelem. O návštěvnících, kteří nejsou registrovaní, shromažďujeme pouze údaje o používání našich internetových stránek a o zařízeních, ze kterých na ně přistupují – viz naše Zásady používání Cookies.

Při využívání služby RádioVy zpracováváme u Registrovaných a Ověřených uživatelů zejména následující produktové, komunikační, technické a profilové údaje:

 • Informace o druhu uživatelského účtu služby RádioVy, který používáte.
 • Informace o Vašich interakcích se službou RádioVy a Vaší aktivitě při využívání služby RádioVy, jako jsou
  • údaje o přihlášení k Vašemu účtu, o procházení našich webových stránek, o aktivitě ve Vašem profilu jako jsou vyposlechnuté podcasty a příspěvky, sledování jiných uživatelů (klubů), hodnocení jiných podcastů či příspěvků, sdílení podcastů či příspěvků v rámci služeb třetích stran (např. Facebook), vyhledávané a vyposlechnuté podcasty či příspěvky a vyhledávaná slova (včetně data a času veškerých vyhledávání a aktivity), Vámi vytvořené seznamy, Vaše historie procházení a Vaše další interakce se službou RádioVy, s obsahem a s ostatními uživateli služby RádioVy.
 • Závěry vyvozené ohledně Vašich zájmů a preferencí na základě Vašeho užívání služby RádioVy.
 • Uživatelský obsah (jak je vymezen v Průvodci službou a podmínkách užívání), který nahrajete na službu RádioVy, tedy zejména podcastové pořady či příspěvky, obsah klubu. U Vámi nahraných příspěvků nás bude zajímat celá řada informací jako obsah, forma, technické údaje.
 • Komunikace s námi ohledně Vašich preferencí, žádostí, změny údajů, reakce na reklamní či obchodní sdělení, reakce na naše průzkumy.
 • Určité technické údaje, které mohou zahrnovat:
  • údaje o URL, ze kterého byla webová stránka navštívena,
  • online identifikátory včetně údajů ze souborů cookies a IP adres,
  • informace o zařízeních, které používáte, jako je typ prohlížeče, verze prohlížeče (např. Internet Explorer), jazyk prohlížeče, použitý operační systém, vnitřní rozlišení okna prohlížeče, rozlišení obrazovky, hloubka barev.

Vaše osobní údaje získáváme spíše ojediněle i od třetích stran. Jedná se o partnery poskytující služby autentizace (např. Bank ID, Moje ID). Pokud se do našich služeb zaregistrujete s pomocí přihlašovacích údajů u takové třetí osoby, importujeme Vaše vybrané údaje od třetí osoby, abychom Vám pomohli založit účet ve službě RádioVy.

2. Jste povinni nám osobní údaje předávat?

Osobní údaje nám jistě nejste povinen/povinna předávat. Bez jejich předání Vás ale nebudeme schopni zaregistrovat nebo ověřit a umožnit Vám v odpovídajícím rozsahu používání naší služby RádioVy.

3. Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?

Obecně platí, že Vaše osobní údaje zpracováváme zejména proto, abychom Vám mohli naši službu poskytnout v co nejlepší kvalitě. Důležité je, že abychom mohli Vaše údaje pro jednotlivé, níže uvedené účely zpracovávat, musí dle právních předpisů ke každému takovému zpracování existovat tzv. právní základ. Zpracování Vašich osobních údajů poskytovatelem služby RádioVy se opírá o následující právní základy:

 • a) souhlas,
 • b) plnění zákona,
 • c) plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření,
 • d) ochrana oprávněného zájmu poskytovatele služby RádioVy nebo třetí strany.

Aby to nebylo úplně jednoduché, u řady zpracování navíc dochází k tomu, že se opírají o více právních základů současně. Podrobné informace uvádíme níže. Týkají se v plném rozsahu ale jen Registrovaných a Ověřených uživatelů. U pouhých návštěvníků stránek RádioVy zpracováváme údaje o používání našich internetových stránek a o zařízeních, ze kterých na ně přistupují za účelem umožnění poskytnutí služby a za účelem zobrazení relevantní reklamy s právním základem ochrana oprávněného zájmu poskytovatele služby RádioVy.

Poskytování a personalizace služby RádioVy

U Registrovaných a Ověřených uživatelů služby RádioVy je zřejmé, že se bude jednat o službu dlouhodobé povahy, která je založena na zpracování osobních údajů. Bez zpracování osobních údajů z registrace a užívání služby RádioVy bychom službu RádioVy registrovaným uživatelům nemohli poskytovat dle Průvodce službou a podmínek užívání. Dle Průvodce službou a podmínek užívání přitom platí, že službu chceme personalizovat a vylepšovat tak, aby její obsah byl pro uživatele relevantní a informačně hodnotný. Proto budeme zobrazovat Registrovaným a Ověřeným uživatelům příspěvky a audio-blogy, podcastové pořady dle jimi zadaných preferencí a dle námi vyhodnocené oblasti jejich zájmu. Právním základem je tedy plnění smlouvy. Z důvodu zpracování údajů o politické příslušnosti se přitom musíme opírat i o Váš souhlas.

Využívání příspěvků pro mediální účely a další sdílení

Dle Podmínek užití můžeme příspěvky dále používat a sdílet. Pro zpracování příspěvků a jejich další užití pak máme od Vás příslušná licenční oprávnění dle Průvodce službou a podmínek užívání. Právním základem je tedy plnění smlouvy.

Marketingové a reklamní účely

Abychom mohli zajistit bezplatné používání služby RádioVy, budeme Vaše osobní údaje z registrace i užívání služby zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu i pro marketingové, propagační a reklamní účely. Není se ale třeba obávat. Prodávat Vaše údaje nikomu nebudeme, ani Vás nebudeme zahlcovat reklamními e-maily, zprávami SMS nebo dopisy. S ohledem na Vaše zájmy a preference (které budete moci uvést ve Vašem profilu) Vám pouze budeme na našich webových stránkách zobrazovat reklamy na produkty třetích stran, které by mohly být pro Vás zajímavé. Stejně tak budeme moci do Vašeho příspěvku či podcastového pořadu vložit reklamu, a to tak, aby nebyl ovlivněn jeho obsah nebo význam. Právním základem pro takové zpracování je oprávněný zájem, případně udělená licence k užití díla.

Zákaznický servis a vylepšování služby RádioVy

Na základě našeho oprávněného zájmu Vás budeme informovat jak zprávami doručovanými do Vašeho profilu, tak případně elektronickými prostředky (e-mail, případně SMS) o službě RádioVy, o vylepšeních, nových funkcích, probíhajících akcích a dalších zajímavostech ze světa služby RádioVy. Ze zasílání zpráv elektronickými prostředky (e-mail, SMS) se můžete kdykoli odhlásit. Pro tvorbu zpráv a jejich správné cílování budeme používat údaje z registrace i užívání služby RádioVy.

Vaše osobní údaje z využívání služby RádioVy a z Vaší komunikace s námi budeme využívat pro zlepšování našich služeb. Můžeme Vás také požádat o účast v anketě, zákaznickém průzkumu, data z používání služby RádioVy můžeme využívat pro vývoj nových funkcí a vylepšování stávajících. To vše opět na základě našeho oprávněného zájmu. Při řešení Vašich konkrétních požadavků se zpracování osobních údajů bude opírat o právní základ plnění smlouvy.

Plnění právních povinností a požadavků regulačních orgánů

Byť činnost služby RádioVy není přísně regulována, nelze vyloučit, že s ohledem na působení ve veřejném prostoru budeme muset vyhovět požadavkům regulačních orgánů, zejména v případě, kdy dojde k porušení článku 11 Průvodce službou a podmínek užívání a budeme jim nuceni předat zejména vybrané identifikační a produktové údaje. Navíc je zpracování osobních údajů z užívání služby nezbytné k zajištění plnění některých právních povinností – zajištění zákonnosti příspěvků, bezpečnostní opatření vyžadované GDPR apod.

Porozumění, diagnostika, odstraňování poruch řešení problémů se službou RádioVy

Vaše osobní údaje z registrace a užívání služby budeme zpracovávat i proto, aby služba RádioVy správně fungovala a abychom byli schopni diagnostikovat a vyřešit jakékoli poruchy související s provozováním služby RádioVy. Právním základem pro takové zpracování je plnění smlouvy.

Plnění smluvních povinností vůči třetím osobám, například licenčních smluv, a podnikání patřičných kroků v souvislosti s oznámeními o porušení práv duševního vlastnictví a nevhodném obsahu

Služba RádioVy spolupracuje s dalšími službami zajišťujícími sdílení a medializaci příspěvků. Současně také v některých případech bude nucena řešit požadavky třetích stran o porušení práv duševního vlastnictví a nevhodném obsahu příspěvků. Zpracování Vašich osobních údajů z užívání služby a registrace se v takovém případě bude opírat o právní základ plnění smlouvy a oprávněný zájem.

Určení, výkon nebo obhajoba právních nároků

Byť pevně věříme, že k tomu nedojde, abychom byli schopni v případě sporu týkajícího se používání služby RádioVy (např. z porušení článku 11 Průvodce službou a podmínek užívání) obhájit nebo uplatnit naše právní nároky, musíme zpracovávat Vaše osobní údaje, a to jak z registrace, tak údaje o užívání služby. Právním základem je oprávněný zájem.

Odhalení podvodného užívání služby RádioVy a porušování Podmínek

Osobní údaje o užívání služby RádioVy zpracováváme i za účelem odhalování podvodného jednání, porušování podmínek, zneužívání uživatelských práv a posuzování dodržování Průvodce službou a Podmínek užívání. Právním základem pro takové zpracování je náš oprávněný zájem.

4. Bude docházet ke sdílení, zveřejňování nebo předávání osobních údajů?

Služba RádioVy je založena na tom, že některé osobní údaje uživatelů se sdílejí v rámci služby a jsou veřejně přístupné.

Veřejně dostupné informace

Následující údaje budou ve službě RádioVy u Registrovaných a Ověřených uživatelů vždy veřejně přístupné – příspěvek, jméno, příjmení, město z adresy trvalého pobytu, fotografie. U dalších údajů jako jsou např. údaje ve vašem profilu, si můžete sami určit, zda budou veřejně přístupné.

Sdílení

Na základě licence k užití Vašeho příspěvku jsme také oprávněni ke sdílení příspěvků s poskytovateli obdobných služeb, médii a na jiných platformách (jako jsou např. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a jiní obdobní poskytovatelé). Spolu s příspěvkem ale vždy dostanou pouze jméno, příjmení a fotografii.

Předávání údajů

U jiných než výše uvedených údajů dbáme na dodržování přísné mlčenlivosti. K předávání těchto osobních údajů dochází pouze v rozsahu zákonných pravidel nebo na základě Vašeho souhlasu. Můžete si přitom být jisti, že v žádném případě s vašimi údaji neobchodujeme. Vaše osobní údaje můžeme předávat následujícím subjektům.

Dodavatelům – tedy subjektům, které jsme pověřili zajišťováním některých provozních činností, předáváme osobní údaje jen tehdy, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro výkon dané činnosti, a jen v rozsahu, který je nezbytně nutný. Takové subjekty označujeme za tzv. zpracovatele. Spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří jsou důvěryhodní, kvalitní a kteří s námi uzavřeli smlouvu, ve které se zavazují dodržovat přísná pravidla ochrany osobních údajů včetně technických a organizačních opatření. Dodavateli jsou poskytovatelé softwaru a cloudových úložišť – Amazon.

Regulační orgány a orgány pro ochranu údajů – Vaše osobní údaje budeme sdílet, pokud budeme v dobré víře, že jsme povinni tak učinit, abychom splnili své povinnosti na základě platného zákona, nebo v rámci platného právního řízení, například na základě příkazu k prohlídce, usnesení soudu nebo soudního příkazu.

Vaše osobní údaje budeme také sdílet, pokud to budeme v dobré víře požadovat za nutné pro potřebu našeho vlastního oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetí osoby v souvislosti s národní bezpečností, prosazováním práva, soudním sporem, trestním řízením, ochranou bezpečí jakékoli osoby, nebo abychom předešli hrozící újmě na životě či na zdraví, budeme-li mít za to, že nad takovým zájmem nepřevyšují vaše základní práva a svobody, které vyžadují ochranu vašich soukromých údajů.

5. Reklamní odkazy

Můžeme zobrazovat reklamy třetích osob a další odkazy na obsah na webových stránkách třetích osob. Nemáme kontrolu nad zásadami ochrany soukromí třetích osob a neneseme za ně odpovědnost. Upozorňujeme, že kliknutím na reklamu či odkaz třetí osoby opouštíte službu RádioVy a jakékoli osobní údaje, které poskytnete, nebudou podléhat těmto Zásadám ochrany údajů. Přečtěte si prosím zásady ochrany údajů těchto třetích osob a zjistěte, jakým způsobem shromažďují a zpracovávají Vaše osobní údaje.

6. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Jste-li Ověřený nebo Registrovaný uživatel Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak bude potřeba k tomu, abychom Vám mohli poskytovat službu RádioVy a pro oprávněné a zásadní obchodní účely, jako je například cíl nadále poskytovat službu RádioVy, činit obchodní rozhodnutí o nových funkcích a nabídkách na základě příslušných údajů, plnit naše právní povinnosti a řešit spory. Vaše osobní údaje budeme uchovávat, dokud budete užívat službu RádioVy. Uchováváme například Vaše příspěvky, údaje o aktivitě, komunikaci, využívání služby RádioVy a údaje o Vašem účtu. Vaše osobní údaje můžeme v omezeném rozsahu uchovávat po přiměřenou dobu i po zrušení Vašeho účtu, a to zejména tehdy, pokud trvají licenční práva k Vašim příspěvkům, nebo jsou údaje nezbytné z důvodu oprávněného zájmu určení, výkon a obhajoba právních nároků a odhalování podvodů a porušování podmínek.

Na vaši žádost smažeme nebo anonymizujeme vaše osobní údaje tak, aby vás nadále nebylo možno na základě těchto údajů identifikovat, pokud nejsme ze zákona oprávněni nebo povinni určité osobní údaje uchovat, nebo pokud k uchovávání údajů nemáme jiný zákonem povolený důvod včetně situací, jako jsou tyto:pokud trvá naše oprávnění k příspěvku na základě licence k užití příspěvku;pokud v souvislosti s vaším účtem existuje nevyřešený problém, například nevyřešený právní nárok nebo spor, budeme uchovávat vaše osobní údaje, dokud se záležitost nevyřeší;pokud budeme potřebovat uchovat vaše osobní údaje pro účely splnění našich právních, daňových či účetních povinností nebo pro účely auditu, budeme uchovávat vaše osobní údaje po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy, a/nebopokud to bude nezbytné pro účely našich oprávněných obchodních zájmů, jako je předcházení podvodům nebo zajištění bezpečnosti našich uživatelů.

7. Jak se staráme o bezpečnost Vašich osobních údajů?

Usilujeme o vysoký standard zabezpečení osobních údajů našich uživatelů. Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Zavedli jsme vhodná technická a organizační opatření, která nám pomáhají chránit bezpečí Vašich osobních údajů, přesto upozorňujeme, že žádný systém nemůže být naprosto bezpečný. Dodržujeme různé postupy včetně zásad šifrování, omezení přístupu a uchovávání údajů, které chrání údaje před neoprávněným přístupem a nadbytečným uchováváním osobních údajů v našich systémech.

Váš uživatelský účet je chráněn Vaším heslem, proto doporučujeme použít silné heslo, které použijete pouze pro svůj účet služby RádioVy, nikdy své heslo nikomu nesdělovat, omezit přístup k Vašemu počítači a prohlížeči a po použití služby RádioVy se odhlásit.

8. Zpracováváme osobní údaje dětí?

Služba RádioVy není určena dětem mladším 13 let. Služba RádioVy také není určena dětem, jejichž osobní údaje je z důvodu jejich věku protiprávní zpracovávat, nebo jejichž osobní údaje nemohou být zpracovány bez souhlasu jejich zákonných zástupců, ať už na základě nařízení GDPR nebo jiných právních předpisů.

Vědomě neshromažďujeme žádné osobní údaje osob mladších 13 let, nebo mladších, než je příslušný věkový limit (dále jen „Věkový limit"). Pokud jste mladší, než je příslušný Věkový limit, neužívejte prosím službu RádioVy a neposkytujte nám žádné osobní údaje.

Pokud jste zákonným zástupcem dítěte mladšího, než je příslušný Věkový limit a dozvíte se, že nám Vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese Provozovatele služby RádioVy.

Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje osoby mladší 13 let, podnikneme přiměřené kroky k tomu, abychom takové osobní údaje odstranili. To může vyžadovat, abychom smazali uživatelský účet takové nezletilé osoby a případně její příspěvky.

9. Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Abyste měli větší přehled a kontrolu nad údaji, které o vás zpracováváme, máte právními předpisy garantovánu řadu práv. Uplatnit je můžete písemně na e-mailu Provozovatele služby RádioVy.

Právo na přístup ke svým údajům – abyste si mohl/a ověřit, jaké údaje o Vás zpracováváme, máte právo na přístup ke svým osobním údajům a další související informace (např. účel, kategorie osobních údajů, doba uchování, zdroj). Máte právo požadovat i kopii zpracovávaných osobních údajů. Za její opakované poskytnutí však můžeme účtovat poplatek odpovídající nákladům na zpracování a poskytnutí informace.

Právo na přenositelnost údajů – pokud se Vám to bude hodit například pro usnadnění komunikace s jiným poskytovatelem služeb, můžete od nás získat údaje, které jsme od Vás získali za účelem zajištění poskytování našich služeb.

Právo na opravu osobních údajů – v případě, že jsou Vaše údaje nesprávné, nepřesné nebo došlo k jejich změně, samozřejmě je opravíme. S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.

Právo na výmaz osobních údajů – Vaše osobní údaje mažeme automaticky neprodleně poté, co jsme ztratili oprávnění k jejich zpracování. Přesto můžete uplatnit právo na výmaz. Tomu vyhovíme, pokud nebudete existovat závažný důvod pro jejich zpracování.

Právo na omezení zpracování osobních údajů – v některých situacích omezíme zpracování Vašich osobních údajů. Například tehdy, pokud už vaše osobní údaje nebudeme moci zpracovávat, ale vy na jejich zpracování budete trvat, nebo když se budeme zabývat Vaší námitkou proti zpracování osobních údajů nebo upozorněním na nepřesnost údajů.

Právo na odvolání souhlasu – pokud jste nám udělil/a souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo jej odvolat. Po odvolání souhlasu ukončíme zpracování, k nimž nemáme jiný právní titul než Váš souhlas.

Právo na námitku – pokud si nepřejete, abychom pokračovali ve zpracování, které provádíme na základě ochrany našeho oprávněného zájmu, můžete uplatnit tzv. námitku. To je možné udělat několika způsoby:

 • pokud bychom zasílali obchodní sdělení elektronickými prostředky, je přímo v našich obchodních sděleních včleněna možnost zastavení jejich zasílání daným komunikačním kanálem,
 • úpravou nastavení cookies ve vašem webovém prohlížeči nebo přímo u poskytovatele konkrétních cookies,
 • Vaši námitku nám můžete zaslat na e-mailovou adresu Poskytovatele služby RádioVy.

Námitka by měla být odůvodněna. Mělo by z ní být zřejmé, proč se domníváte, že dané zpracování nepříznivě zasahuje do Vašeho soukromí nebo ochrany Vašich práv a právem chráněných zájmů. Následně totiž vyhodnotíme, zdali je ochrana našeho oprávněného zájmu stále silnější než dopad na subjekt údajů. To neplatí, pokud bychom zpracovávali Vaše osobní údaje pro účel přímého marketingu, kde je zpracování ukončeno automaticky po obdržení námitky.

Právo podat stížnost ÚOOÚ – pokud by se Vám něco ohledně zpracování osobních údajů nelíbilo, budeme rádi, když nám to napíšete nebo zavoláte. Vynasnažíme se vše vyřešit k vaší spokojenosti. Vždy ale máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

10. Mohou se tyto zásady zpracování osobních údajů měnit?

Ano. Zásady ochrany údajů můžeme měnit průběžně a jednostranně. O významných změnách Vás budeme informovat.

11. Vysvětlení pojmů

Ověřený uživatel – jedná se o registrovaného uživatele, který nám předložil svůj osobní doklad jako je např. občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas či jiným způsobem umožnil ověřit svůji totožnost např. přes BankID, Moje ID, datovou schránku. Ověřený uživatel se bude moci zúčastnit debaty např. s kandidáty či jiných zajímavých aktivit, zřídit si svůj podcastový klub či komentovat příspěvky jiných uživatelů a bude mít přednost vkládat své příspěvky na web RadioVy.cz.

Provozovatel portálu a webu RadioVY.cz a služby RádioVy - společnost Podcast Media s.r.o., se sídlem Kersko 750, 289 12 Hradišťko, IČO: 09184163, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 332091, e-mailová adresa: info@podcastmedia.cz.

Průvodce službou a podmínky užívání – jedná se o dokument, který upravuje podmínky používání služby Provozovatele portálu, webu RadioVY.cz a služby RádioVy pro fyzické osoby.

Registrovaný uživatel – jedná se o osobu uživatele služby RádiaVy, které byl na základě uvedení skutečného jména a příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla a adresy trvalého pobytu vytvořen účet uživatele.